Czarny kwadrat Malewicza obrócony 400 razy

2015, wideo zapętlone, 1:03 min