Remisja

2016, wideo found footage, dwukanałowe, 2:32 / 1:49 min

Wywiady z uczestnikami amerykańskiej konferencji Narodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się, prezentowane w dwóch wersjach: pierwsza wersja pozbawiona jest wszelkich momentów jąkania, zostały one wycięte za pomocą montażu. W drugiej wersji to właśnie te wycięte fragmenty jąkania stanowią główną treść, która skupia się na pozbawionym informacji nadmiarze, niezrozumiałym, egzystującym poza językiem.